Tjörns El
Rot-avdraget

Det är enkelt att nyttja ROT-avdraget.

30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.

Hur fungerar det i praktiken?

Räkneexempel:

Kostnader för elarbete utan ROT-avdrag:

Materialkostnad: 3000 kr

Arbetskostnad: 7000 kr

Summa: 10 000 kr

Kostnader för elarbete med ROT-avdrag:

Materialkostnad: 3000 kr

Arbetskostnad: 7000 – 30% = 4900 kr

Summa: 7 900 kr

Du behöver varken ligga ute med pengar eller fylla i en massa papper. Vi löser all kommunikationen med Skatteverket.